Kesultanan Bintan Bagikan Zakat

408

Alhamdulilah wa syukurilah, Kesultanan Bintan Darul Masyhur telah menunaikan salah satu pilar terpenting agama Islam yaitu pendistribusian zakat ke mustahik sesuai dengan surat At Taubah “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Atas nama Sultan telah ditarik zakat Mal dari dr Aug
Tugas utama para Sultan adalah menarik zakat mal, zakat fitrah, fidyah dan mengumpulkan sadaqah dan secepatnya mendistribusikan kepada yang mustahik. Sore ini, atas nama Sultan Haji Huzrin Hood telah diserahkan berupa zakat fitrah, fidiyah dan sadaqah kepada mustahik berasal dari sekitar Sei Jang. Acara ini berlangsung singkat dan hikmat dipimpin oleh Amil yang telah ditunjuk oleh KBDM yang menjelaskan pentingnya para Sultan/Amir untuk memimpin seluruh ummat Islam kembali mengamalkan zakat sebagai kewajiban orang yang beriman dan bertakwa, untuk menegakkan dienul Islam sehingga terciptanya keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh jamaah. Pada acara yang sama juga dibagikan zakat Mal berupa Dirham Perak yang Insha Allah dapat dibelanjakan pada Pasar Sultan di Sei Jang yang akan dibuka kembali pada tanggal 08 Juli 2017 ini.
Acara ditutup dengan doa bersama semoga para Sultan, pewaqif, yang telah ditarik zakat Malnya, yang menuaikan zakat fitrah, fidyah, dan yang memberikan sadaqah, yang sudah ditarik zakat Malnya dan yang menerima Insha Allah mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah Subhana Wa Ta’ala. Allah Akbar

www.wakalaindukbintan.com