Ditunaikan, Zakat Mal 6 Dinar dan 15.5 Dirham

394

Sejak memahami kembali rukun zakat mal yang harus ditunaikan dengan ayn, yakni harta riil sesuai dengan yang ditentukan Rasul SAW, Bpk Arif Listianto, selalu menunaikan zakat malnya dengan Dinar dan Dirham. Pekan lalu dia pun menunaikannya via Baitul Mal Nusantara. Zakat ini ditarik oleh Amir Zaim Saidi. Jumlahnya 6 dinar emas dan 15.5 Dirham perak.

Ini adalah kali ketiga Pak Arif, yang bermukim di Bekasi, melakukannya. Dua tahun sebelumnya dia juga melakukan hal yang sama. Selalu menunaikan zakat dengan Dinar dan Diham. Nisab zakat adalah 20 dinar atau 200 dirham. Haulnya satu tahun hijriyah.

Zakat via Baitul Mal Nusantara 100 dibagikan kepada mustahik yang berhak. Para mustahik bebas menggunakan uang zakat yang diterimanya. Zakat tidak boleh digunakan untuk membiayai suatu program, walaupun program itu untuk faqir miskin.